zondag 11 december 2011

Week 50 - Hoop

Hoop heeft eigenlijk meerdere betekenissen.
Voor velen is hoop een onzekere verwachting; ik hoop maar dat het goed zal komen.
Met andere woorden: ik weet het niet zeker.
Vaak heeft het woordje hoop daardoor een negatieve klank.
En dat is heel jammer, want juist als kind van God hebben wij hoop en dan Hoop met een hoofdletter.
Hoop in de zin van uitzicht en vertrouwen.


'Maar op U, HEERE, hoop ik; U zult verhoren, Heere, mijn God!'
Ps. 38:16


'Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.'

Ps. 71:5


Maar op U, Heere, vertrouw ik!
Want U bent mijn uitzicht!
Niets geen onzekerheid, maar een zeker weten dat Hij voor ons zorgt en dat Hij ons niet in de steek zal laten.
En van die Hoop mogen we ook getuigen; of liever gezegd zouden we moeten getuigen.
Steeds opnieuw.


'… en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.'
1 Petr.3:15


'… en van de Heere Jezus Christus, onze hoop.'
1 Tim. 1:1


Onze Hoop is de Here Jezus Zelf.
Door Hem is er uitzicht.
Door Hem is er eeuwig leven.
Van Hem mogen, ja, zouden we moeten getuigen.
Laten we ons verblijden in die Hoop, want het is een Hoop die zeker is; een Hoop die, zoals Max Lucado zegt, onze stoutste verwachtingen overtreft.


'Moge de God die onze hoop is, u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop, door de kracht van de heilige Geest.'

Romeinen 15:13
WBMijn hoop is op U, Heer;
ja, op U is mijn vertrouwen.
U bent het die mij uitzicht biedt;
Degene op wie ik kan bouwen.


U bent de vaste grond onder mijn voeten;
ja, de hoop van mijn bestaan.
U bent mijn vaste zekerheid,
op U kan ik altijd aan.


Betrouwbaar zijn Uw woorden;
ja, Uw beloften komt U na.
U bent de Schepper van hemel en aarde,
Die mij in liefde gadeslaat.


Ja, Heer, U bent mijn hoop;
op U is mijn vertrouwen.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

2 opmerkingen:

 1. Heel bijzonder is dat deze morgen onze voorganger, Rik van Boven, sprak over Hoop en wel nav. de tekst uit Romeinen 15:13 waar ik het bovenstaand stukje mee afsluit.
  Via onderstaande link kom je op de site van onze gemeente, alwaar je deze preek kunt downloaden of beluisteren.

  http://www.kandelaaronline.nl/kandelaar.php?cat=16&id=287

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zoals u in bovenstaande reactie kunt lezen, sprak onze voorganger eerder over Hoop.
  Die preek was het eerste deel, vanmorgen volgde het vervolg op die preek.

  Via onderstaande link kom je op de site van onze gemeente, alwaar je het vervolg op deze preek kunt downloaden of beluisteren.

  Hoop (deel 2)

  http://www.kandelaaronline.nl/kandelaar.php?cat=16&id=291

  BeantwoordenVerwijderen