donderdag 30 juni 2011

week 16 - Leer mij U kennen

Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn de vier evangeliën waarin het leven van de Here Jezus wordt beschreven.
Vanaf Zijn geboorte en alles daarom heen tot Zijn hemelvaart toe.
Als we Jezus echt willen leren kennen, dan is het belangrijk om niet alleen slechts te lezen over Zijn leven, maar ook om ons te verdiepen in Zijn leven.
Graaf dieper en onderzoek.
Waar begint Zijn opdracht eigenlijk echt?
Wat bewoog Hem?
Wat dreef Hem?
Waar haalde Hij Zijn kracht en moed vandaan?
Waarom deed Hij de dingen die Hij deed?
En als we Hem echt leren kennen, van hart tot hart, zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn.
Heer Jezus,
laat mij zoeken
de stilte die U zocht,
de Bron waaruit U putte,
de Kracht die in U bleef;
laat mij zien,
wat Uw ogen zagen,
wat Uw hart bewoog,
welke liefde U dreef
en leer mij U kennen
van hart tot hart,
van bewogenheid tot liefde,
van overgave tot sterven aan mijzelf,
totdat U mij volledig omgeeft.
 

Leer mij U echt kennen.


Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Week 15 - De weg van liefde

Je bent een geliefd kind van God, waardevol en zeer hooggeschat.
Een parel in Zijn hand, van onnoemelijke waarde.
Kijk je ook zo naar jezelf, als iemand die heel waardevol is, heel kostbaar?
Of is dat iets wat je alleen aan anderen vertelt, tegen een ander zegt: 'Je bent een geliefd kind van God, kostbaar en waardevol’, maar kun je het niet, durf je het niet van jezelf te zeggen, omdat je teveel negatieve dingen van jezelf ziet.
Je weet wel dat God dit ook tegen jou zegt, maar daar denk je maar niet teveel aan; doorgeven aan anderen, er voor anderen zijn vind je veel belangrijker.
Toch is het belangrijk dat je jezelf eerst accepteer als dat Geliefde kind van God.
Als Gods woord zegt dat we waardevol zijn, kostbaar, hooggeschat, een parel in Zijn hand dan zegt Hij in de eerste plaats tegen jou persoonlijk: ‘Jij bent Mijn geliefde kind.’
Daarna mag je het aan anderen gaan vertellen en uitdelen de liefde die je van Hem hebt ontvangen.
Dan kun je als geliefd kind Gods voorbeeld navolgen en de weg van liefde gaan bewandelen zoals de Here Jezus.


'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zo veel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.'


Jesaja 43:4

'Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.'

Efeze 5:1,2


Heer,
ik verlang ernaar
om liefdevoller te zijn;
Uw voorbeeld te volgen
en de weg van liefde
te gaan.
Leer mij daarom
mijzelf te accepteren
als geliefde kind van U
en laat mij steeds opnieuw
op uw woorden
van liefde
staan.              
    

-0-0-0-

Door de Vader
geliefd en bemind;
door Zijn Zoon
een Koninklijk kind.
Een parel in Uw hand,
van onnoemelijke waarde.
Kostbaar en zeer hooggeschat
en dat, Heer,
dat wil ik aanvaarden.


Van daaruit
wil ik Uw voorbeeld volgen
en liefde brengen
in plaats van verdeeldheid en haat.
Uw Licht doen schijnen,
Uw Licht verspreiden
in een wereld
die in het duister gaat.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

woensdag 29 juni 2011

Week 14 - Worstelen om te groeien

Je kent het vast wel, je vraagt God om een groter geloof, meer vertrouwen in Hem, dat je sterker mag worden, je meer vrijmoedigheid zal krijgen enz., maar in plaats daarvan krijg je te maken met allerlei problemen en moeilijkheden.
Zelfs zoveel, dat je soms denkt niet meer verder te kunnen.
Er komen zelfs momenten, perioden dat je Hem helemaal niet meer ziet en het lijkt wel alsof Hij je in de steek heeft gelaten.
Je gebeden lijken wel van koper en komen voor je gevoel niet verder dan het plafond.
Je wilt opgeven, maar aan de andere kant kun je ook niet zonder Hem en je roept en schreeuwt het uit naar Hem.
Je bent boos.
Je bent teleurgesteld.
Je worstelt met allerlei vragen: waarom, hoelang nog?
Af en toe zijn er kleine lichtpuntjes, een kaartje van iemand, een belletje, een prachtig lied, een gedicht.
Maar langzaamaan bemerk je bij jezelf dat er toch iets verandert.
In de kleine lichtpuntjes ontdek je Gods zorgende Vaderhand, Zijn liefde, Zijn bemoeienis en het sterkt en steun je, richt je op, geef je de kracht om verder te gaan, door te kunnen gaan.

En in de loop van de tijd ontdekt je meer en meer, dat God een betrouwbaar God is, die je nooit alleen laat, die er altijd is, ook al voel of ervaar of zie jij Hem niet.
En je ontdekt dat juist door al die dingen heen God je geloof doet groeien, je sterker maakt enz..
Niemand zit echt te wachten op allerlei problemen, moeilijkheden, pijn of verdriet, maar God gebruikt deze dingen juist om ons tot standvastige mensen te maken, volmaakte, gave mensen die in niets te kort schieten.

(Jacobus 1:2-4)


Vrees de strijd en worsteling niet
als je geloof zwak is en klein.
God gebruikt het om ons te leren
dat Hij altijd en in elke omstandigheid
onze hulp en kracht zal zijn. 
     

            
-0-0-0-

Ik verlang naar een groter
en sterker geloof;
niet alleen maar voelen of ervaren,
maar in alles en elke omstandigheid,
vertrouwen en zien op Hem.


En God geeft mij problemen,
verdriet, zorgen en pijn.
Ik vecht en ik strijd,
ik worstel en verlies
soms bijna mijn zicht op Hem.


Maar langzaam,
dwars door alle worsteling en strijd,
bemerk ik:
mijn geloof wordt sterker
en groter mijn vertrouwen in Hem.


Vreugde en kracht
mag ik nog steeds ervaren,
voelen, dat Hij heel dichtbij wil zijn,
maar ook in moeite, pijn en verdriet
is mijn geloof en vertrouwen nu op Hem.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

dinsdag 28 juni 2011

Week 13 - Samen terugkijken

We zijn geschapen, gemaakt door Gods hand.
Van alles heeft Hij in ons gelegd en Hij weeft als het ware ons leven tot ons einde is gekomen en in die tijd zijn wij verantwoordelijk voor wat Hij ons heeft gegeven om voor te zorgen.
In Mattheüs 25:14-30 staat de gelijkenis van de talenten.
In deze gelijkenis gaat de heer op reis, maar voor hij weggaat, geeft hij aan iedere dienaar een aantal goudstukken.
De één krijgt er vijfduizend, de ander tweeduizend en de laatste duizend.
De eerste twee dienaars gaan er mee aan de slag en hetgeen dat de heer hen had toevertrouwd werd verdubbeld.
De laatste dienaar had een gat gegraven en het geld in de grond gestopt.
Als de heer terugkomt wordt aan een ieder van hen rekenschap gevraagd van wat zij met de gaven gedaan hadden en worden daarnaar beloond.
Zo zal het ook zijn als de Here Jezus terugkomt.
Dan zal Hij ons rekenschap vragen van wat wij hebben gemaakt van ons leven, wat we gedaan hebben met hetgeen Hij ons heeft gegeven, heeft toevertrouwd.
Alles wat wij bezitten of het nu onze tijd is of ons geld, ons huis of onze zaak, wat dan ook, het zijn niet onze eigendommen, maar we hebben ze uit Gods hand ontvangen om er zorg voor te dragen en wel zodanig dat ons leven vrucht draagt.
In het verborgene,
in de schoot van mijn moeder,
begon U met weven.
U gaat daar mee door
tot ik gekomen ben
aan het einde van mijn leven.
Dan kijken we samen terug
op wat ik heb gedaan
met wat U mij hebt gegeven.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

maandag 27 juni 2011

Week 12 - Vriendelijkheid

Vriendelijkheid is één van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22).
Dat betekent dus, dat we steeds vriendelijker zouden moeten worden, want, wat de Geest doet groeien en rijpen is …
Filippenzen 4:5 zegt: 'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.'
Dat betekent dus ook, dat we zo vriendelijk moeten zijn dat het voor iedereen zichtbaar is en dat mensen er over spreken.
En Kolossenzen 3:12 spoort ons aan om ons te bekleden met oa. vriendelijkheid.
'Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens  van
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.'
Met andere woorden: we hebben geen excuus om niet vriendelijk te zijn, want het is Gods opdracht om, als uitverkorenen van Hem ons te bekleden met vriendelijkheid.
Het aan te trekken als een kledingstuk, iedere dag.
Misschien toch iets om nog eens over na te denken, vooral als we een keertje met ons verkeerde been uit bed zijn gestapt.Vriendelijkheid is meer
dan alleen zomaar aardig zijn.
Het is een opdracht, een keuze;
Gods woord is ook hierin de richtlijn.


Vriendelijkheid,
het betekent
zachtmoedig en genadig
en is zoveel meer dan
attent en liefdadig.


Vriendelijkheid;
zorgzaam en teder,
bereidwillig en vergevend.
Warm en hulpvaardig,
eerlijk en oprecht meelevend.


Vriendelijkheid,
het is nog zoveel meer.
Vriendelijkheid,
onderdeel van de gezindheid
van Jezus, onze Heer.
Van daaruit te leven
is wat ik ten diepste
begeer.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Week 11 - Het gaat om U

Het gaat niet om mij, maar het gaat om Hem.
Het gaat niet om wat ik allemaal doe, maar het gaat erom dat Hij zichtbaar wordt in de dingen die ik doe.
Het gaat er niet om wat ik allemaal zeg of wat voor mooie verhalen ik vertel, maar dat Zijn boodschap van liefde er in doorklinkt.
Wij zijn het zout der aarde en het licht voor de wereld.
Als zout geen smaak meer heeft, is het nutteloos en heeft het geen waarde.
En een lamp, ach, welk nut heeft een lamp als we er iets over heen zetten?
Laten we dagelijks bij Hem komen, tijd met Hem doorbrengen, wandelen met Hem, zodat Hij, die de Bron is van ons leven, zichtbaar wordt in en door ons heen.
'Laat zo je licht schijnen voor de mensen dat ze jou goede werken zien en je Vader in de hemel verheerlijken.'
(Mattheüs 5:16)


Laat mij zijn
doorzichtig als glas,
zodat U,
mijn Bron,
zichtbaar wordt.

Laat mij zijn
als een spiegel
waarop
het licht van uw boodschap
wordt weerkaatst.

Laat mij zijn ...

Heer,
neem zo mijn leven
in Uw handen,
opdat ik het werk zal doen
waar U mij voor hebt bestemd.
En geef,
dat in alles wat ik doe,
ieders oog
van mij naar U
wordt verplaatst.


Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

donderdag 23 juni 2011

Week 10 - Aanbidding

Hem aanbidden, Hem groot maken, is meer dan alleen maar zingen.
Hem aanbidden is erkennen dat Hij de Allerhoogste is, de Schepper van hemel en aarde, van alles wat leeft.
Hem aanbidden is Hem dienen met ons leven.
Hem aanbidden is niet afhankelijk van hoe wij ons voelen, of hoe onze omstandigheden zijn.
En het bijzondere is, dat als wij Hem de eer geven die Hem toekomt, zelfs in onze grootste en diepste nood, dan komt Hij naar ons toe en schenkt ons een vrede die ieder menselijk verstand te boven gaat.
Als we Hem aanbidden, dan komt alles in het juiste perspectief; dan zien we Zijn grootheid en worden onze problemen kleiner, omdat we gaan zien dat Hij alles in Zijn hand heeft en er niets buiten Hem om gebeurt.
Er zijn ook heel wat Psalmen waarin God wordt groot gemaakt.
De Psalmisten zwegen niet en verkondigden de grootheid God met hart en ziel.
Zij beseften de grootheid van God, ze erkenden dat Hij en Hij alleen hun lofprijs waard was en ze wilden dat aan iedereen vertellen.
‘Loof de Here, mijn ziel, en alles wat in mij is, prijst Zijn heilige naam!’ (Ps. 103)

‘Halleluja, looft God in Zijn heiligdom!’ (Ps. 150)
‘Ja, het is goed voor onze God te zingen!
 Goed om Hem te eren met een lied!’
(Ps. 147)

Laten ook wij Hem aanbidden met onze stem, met ons leven.
Laten we Hem aanbidden door Jezus zichtbaar te laten zijn of worden in ons leven.
Laten we vertellen van het wonder van genade en zo God groot maken.Met mijn mond
verkondig ik Zijn lof,
met mijn stem
verhoog ik Zijn Naam;
hetzij alleen
of met de heiligen saam.


Met mijn leven
aanbid ik Hem,
vanuit mijn hart
geef ik Hem de eer;
in blijde of in droeve dagen,
ik loof en prijs mijn geliefde Heer.


Hij is mijn aanbidding waard,
want Hij is groot en hoogverheven.
Mijn loflied klinkt,
vrede doorstroomt mijn leven.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Week 9 - Toegangsbewijs

In Johannes 14:6 zegt Jezus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
Jezus is dus de Enige weg tot de Vader en daarmee is Hij ook ons Enige toegangsbewijs tot de hemel.

Hij heeft de straf voor onze zonden gedragen; Hij heeft de prijs betaald.
En een ieder die in Hem gelooft, zijn zonden belijdt, zal vergeving en eeuwig leven ontvangen.
Als we Hem eenmaal toebehoren zal niets of niemand ons uit Zijn hand kunnen roven en ons de toegang tot de hemel kunnen ontvreemden.
Er is niets wat een ander kan doen wat ons de toegang tot de hemel zal ontzeggen.
Niets of niemand, dan wijzelf alleen, kunnen scheiding brengen tussen God en onszelf.Heer Jezus,
U bent de weg
tot de Vader,
de weg naar mijn eeuwig huis.
Door niets en niemand
ooit te ontvreemden;
Uw liefdevolle genade
brengt mij veilig thuis.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

woensdag 22 juni 2011

Week 8 - God's aanwezigheid

'Waar kan ik U ontlopen,
waar kan ik U ontvluchten?
Al zou ik opklimmen naar de hemel,
U bent er:
al zou ik afdalen naar het dodenrijk,
U tref ik er aan.
Al vloog ik naar het uiterste oosten
of streek ik neer in het verste westen,
ook daar zou U mij leiden,
ook daar houdt Uw hand mij vast.
Al vroeg ik de duisternis:
‘Verberg me,
laat het nacht worden om mij heen,’
zelfs dan verbergt de duisternis me niet;
voor U is de nacht als de dag,
de duisternis als het licht.'


Psalm 139:7-12

Er is werkelijk geen enkele plaats te vinden waar God niet is.
Waar je ook heen zou gaan, je zult Hem tegen komen.
Voor mij is het een grote vreugde te weten dat Hij overal is; ja, zelfs nog meer dan dat, want zegt de Psalm: ‘ook daar zou U hand mij leiden, ook daar houdt Uw hand mij vast.’
God leidt ons.
God houdt ons vast bij de hand waar we ook zijn, waar we ook heen gaan.
We kunnen ons nergens verbergen voor Hem.
Laat dit geen angst brengen maar vreugde!
Vreugde, omdat Hij hiermee laat zien hoeveel Hij van ons houdt en voor ons zorgt.
Hij is de Allerhoogste.
De Schepper van hemel en aarde.
Alles is in Zijn hand.
Zijn grootheid, Zijn almacht ligt hierin besloten.Gevoelens
van vreugde en vrede,
van bemoediging en troost
van mij geliefd weten en beschermd,
vullen mijn hart
als ik mij bedenk
dat God, mijn Vader,
altijd en overal aanwezig is.
Er is geen plaats te bedenken
waar Hij niet zou zijn of kunnen komen.
Heel de schepping
is van Zijn aanwezigheid
een getuigenis.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 19 juni 2011

Week 7 - Gebed om echte liefde

Jezus liefde voor ons mensen was en is echt en diep.
Zijn of worden zoals Jezus betekent treuren met hen die verdrietig zijn, blij zijn voor hen die gelukkig zijn, voorspoed hebben.
Is ons hart bewogen om het leed, het verdriet van de ander?
Zijn wij oprecht blij als de ander voorspoed heeft of succes?
Onze menselijke natuur is vaak niet zo medelevend en neigt eerder naar jaloezie.
En mee huilen om het verdriet van de ander, daar hebben we vaak geen tijd meer voor of we zijn te druk bezig met onze eigen zorgen en problemen.
Maar Jezus kan en wil dat in ons leven veranderen.
Onder de leiding van Zijn Geest kunnen we veranderen en op Hem gaan lijken.
We kunnen leren van Hem, van Zijn bewogenheid, van Zijn liefde voor ons, voor jou en mij persoonlijk.


'Toen Hij, Jezus, de scharen zag,
werd Hij met ontferming over hen bewogen.'


Mattheüs 9:36


Vul mijn hart,
Heer Jezus,
met Uw Heilige Geest;
stort met Uw Geest
Uw liefde uit in mijn hart.
Laat Uw bewogenheid
deel zijn (worden) 
van mijn leven
zodat ik in alle oprechtheid
deel in de ander zijn vreugde,
maar ook zijn smart.


Laat mijn hart zich verblijden
met de vreugde van de ander,
laat ook mijn tranen maar komen
als de ander huilt van pijn of verdriet.
Laat mij niet bang
om oprechte gevoelens te tonen,
want ook U schaamde Zich
voor Uw bewogenheid
voor ons mensen niet.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Week 6 - Christus in mij

'Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Mijn huidige aardse bestaan leid ik in geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zijn leven voor mij heeft gegeven.'


Galaten 2:20

…, maar Christus leeft in mij.
Met dat ik Jezus in mijn leven heb toegelaten, Hem de leiding van mijn leven heb gegeven, betekent dat, dat niet meer mijn wil voorop staat, maar wat Zijn wil is.
Niet meer wat de wereld zegt, maar wat Jezus zegt.
Niet mijn kracht, maar Zijn kracht.
Dan gaat het erom dat Hij gezien wordt in mij, in mijn levenswandel.
Sterven aan jezelf.
Hij moet wassen en ik minder worden.
Maar zo simpel als het geschreven wordt, is het in de realiteit vaak niet.
Dat neemt echter niet weg dat we er ons wel naar moeten uitstrekken, iedere dag opnieuw; en als we vallen, staan we met Zijn hulp weer op.
Als we dagelijks Zijn nabijheid zoeken, dagelijks met Hem wandelen, dan zal dat merkbaar, zichtbaar worden in ons leven.
Hoe meer we Hem zoeken, hoe meer we met Hem vinden; hoe meer we Hem vinden, hoe meer Hij de leiding krijgt over ons leven; hoe meer Hij de leiding krijgt over ons leven, hoe meer Hij zichtbaar wordt in mij.
En als Hij zichtbaar wordt in mij, dan wordt gezien: Christus leeft in mij.
Heer,
spreek Uw woord
door mij heen.
Zet mijn voeten
in Uw spoor.
Laat het ritme van mijn hart
- in mij - door mij – met mij – in mij – door mij – met mij …
kloppen voor U alleen.


Heer,
U bent mijn kracht,
U schenkt nieuwe moed.
Ontsteek Uw vuur,
vul mij geheel.
-  branden – vlammen – reinigen – branden – vlammen – reinigen …
Ik buig mijn hoofd, het is goed.


Heer,
geef dat er steeds meer van U
zichtbaar wordt in mij;
dat Uw liefde gezien wordt
in de blik van mijn ogen.
In mijn leven:
niet meer ik
- dienen – geven – delen – dienen – geven – delen …
maar Christus leeft in mij.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Week 5 - Uitzien

Wat een feest zal dat zijn, voor altijd zijn in Gods aanwezigheid, in de nabijheid van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.
Geen zonde, geen dood, geen pijn, geen verdriet.
Eeuwige vreugde!
Geen ruzies, geen angst, geen minderwaardige gevoelens, geen …
Oh, wat zal dat heerlijk zijn.
Zo'n immens diepe vreugde en vrede, omdat je weet: Ik ben thuis!
Deze wereld waarin we nu leven is niet onze eindbestemming, gelukkig maar!
Het is de doorgaande weg naar ons eeuwige leven, bij Hem, als we in Hem geloven en Jezus hebben aangenomen als onze Heer en Heiland.
De weg er naar toe is soms zwaar en moeilijk begaanbaar; vol kuilen en hobbels, vol pijn en verdriet, moeiten en zorgen, maar als we volhouden tot het einde toe, wacht ons een vreugde en vrede die boven onze verwachtingen uitstijgt.
Maar we hoeven de weg niet alleen te gaan, Hij gaat met ons mee.

Dat heeft Hijzelf beloofd.

'En zie,
Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.'


Mattheüs 28:20


Laat mijn ogen en mijn hart
gericht zijn op wat nog komen gaat.
Laat mij voor ogen houden
de vreugde van het feest
dat mij te wachten staat.
Laat mijn vertrouwen zijn
op God mijn Vader
in mijn reis daar heen.
Hij weet wat voor mij
het beste en het juiste is
en laat mij daarin nooit alleen.
Ik zie uit naar wat nog komen gaat,
naar het feest wat mij bij Hem te wachten staat.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

woensdag 15 juni 2011

Week 4 - Een zachte klop

'Zie Ik sta aan de deur en Ik klop.'

Openbaring 3:20

De Here Jezus klopt aan de deur van ons hart.
Hij schreeuwt niet, Hij bonst niet heel hard.
Hij klopt.
Hij zou zo de deur open kunnen doen, of eigenlijk zou Hij zelfs zomaar binnen kunnen komen, maar Hij doet het niet.
Hij klopt en Hij wacht.
Zijn zachte klop is Zijn uitnodiging aan jou om Hem binnen te laten.
Aan jou is de keus: Laat je Hem binnen of hou je de deur van je hart voor hem gesloten?Een zachte klop
aan de deur van je hart.
Geen harde bons,
geen luid geschreeuw;
slechts een zachte klop.

Jezus wacht
tot ik zeg: 'Kom!'
Een zachte klop
aan de deur van mijn hart.
Jezus is geduldig;
Hij wacht.


Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Week 3 - Heer, open ...

Soms zijn we ziende blind en/of horende doof.
Heer, waar bent U?
Als U bestaat, laat Uzelf dan zien!
En voorbij wordt gegaan aan de schepping die Zijn hand heeft voortgebracht.
Heer, ik heb het zo moeilijk, ik heb het zo nodig dat U mij troost, bemoedigd!
En we zien niet de vlinder die neerstrijkt in onze tuin en toch het toonbeeld is van wat moeite en strijd uitwerkt.
Heer, waarom stuurt niemand mij een kaartje, of waarom bellen ze mij niet, of waarom komt er niemand bij mij op bezoek?
En we gaan voorbij aan het feit dat Hij dagelijks aan onze zij gaat, iedere dag op de uitkijk staat naar ons of wij al naar Hem toe komen.
Zijn woord ligt verlaten op ons nachtkastje.
Soms spreekt God door hele simpele dingen, de vraag is echter of wij ze zien of horen.
Soms verwachten we teveel van mensen en te weinig van God.
Eén steentje was voldoende om de reus Goliath te vellen.
Driehonderd soldaten waren voldoende om Israël te bevrijden.
Zeven dagen lopen om een stad en een luid gejuich waren voldoende om dikke stadsmuren te laten vallen.
Gods wonderen, we hebben ze misschien al zo vaak gelezen, dat we daardoor niet meer zien dat God daar door heen zegt: 'Ik ben er!'
En aan ons heeft Hij Zijn Geest gegeven; Zijn Geest die in ons woont!
God is er, in elk aspect van het leven.Heer, open de ogen
van mijn hart.
Laat mij U zien
in alles wat Uw hand
heeft voortgebracht.

Heer, open de deur
van mijn ziel.

Laat Uw Geest mij doordrenken,
zodat ik enkel en alleen
alles van U verwacht.


Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Week 2 - Bijzonder wonder

In Jesaja 43 (vers 3,4) staat dat we kostbaar zijn in Gods ogen, waardevol en hooggeschat en Psalm 139 (vers 5) zegt dat Hij om ons heen is, voor ons, achter ons en dat Zijn hand op onze schouder ligt.
Hoe is het mogelijk, dat die grote en almachtige God ons zo ziet?
Hoe is het mogelijk dat Hij van ons zondige mensen houdt?
En toch is het zo.
Zelfs zoveel, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. (Johannes 3:16)
Zijn genade is één groot wonder.


Heer,
het is één groot wonder,
dat U Uw hand

op mijn schouder legt
en zegt:
'Je bent bijzonder.'

Heer,
het is zo bijzonder
dat U zoveel
van mij houdt;
Uw genade is
één groot wonder.


Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Week 1 - Leid mij

Jezus weerspiegelde de heerlijkheid van God.
Zijn hele leven hier op aarde liet Hij zien wie God was.
Liefdevol, genadig, rechtvaardig, trouw, ...
Hebreeën 1:2 zegt: 'De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen.'
Het is ook onze opdracht om Gods heerlijkheid te weerspiegelen.
Jezus zegt tegen een ieder van ons: 'Laat zo je licht schijnen voor de mensen, dat ze jou goede werken zullen zien en de Vader in de hemel zullen verheerlijken.' (Mattheüs 5:16)
Onze manier van leven laat zien aan wie wij toe behoren.
Wat wij doen of zeggen laat de bron zien van waaruit wij leven.
Welke boodschap geven wij af naar de wereld?


Leid mij door Uw Geest, o Heer;
laat alles wat ik doe
zijn tot Uw eer.
Dan weerspiegel ik
Uw heerlijkheid
en wordt Uw Naam
geroemd
tot in alle eeuwigheid.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita