zondag 30 oktober 2011

Week 44 - Een dagje vrij

Soms is het vroomste wat we kunnen doen een dag vrij nemen.


©Max Lucado


Soms zijn we zo verschrikkelijk druk met van alles en nog wat, dat we onszelf voorbij lopen.
Als we onszelf voorbij lopen, lopen we ook het risico God voorbij te lopen.
En als we God voorbij lopen, dan lopen we onze Bron voorbij.
Lopen we onze Bron voorbij, dan raken we vroeg of laat uitgeput en uitgeblust.


Zelfs in het werk wat we voor de Heer mogen doen, kunnen we Hem voorbij lopen.
We kunnen zo in beslag genomen worden door het werk wat voor Hem moet worden gedaan (volgens ons), dat er weinig tijd meer overblijft voor onszelf, ons gezin enz.
En we denken vaak ook nog dat we heel goed bezig zijn, want we doen het immers voor de Heer.
En toch …


Zou God het van ons vragen dat we onszelf voorbij lopen?
Dat we geen tijd meer hebben voor ons gezin, voor onze vrouw/man, kinderen, voor Hem?


Misschien is het inderdaad wel het vroomste wat we kunnen doen een dag vrij nemen.


De hele agenda stond vol gepland;
geen gaatje was er over.
Elke minuut was kostbaar
en werd daarom zorgvuldig benut.


Zo ging het maar door,
dag in en dag uit
en langzaam maar zeker
raakte je uitgeput.


Geen dag nam je vrij;
het werk moest immers door.
Niemand kon het zo goed als jij,
er was gewoon geen andere keus.


Toen kwam die dag,
de koek was op.
Te laat kreeg je het door,
de gevolgen zijn desastreus.


Ach, had je maar de juiste prioriteiten gesteld,
eens een dagje vrij genomen van het werk.
dan was je nu niet opgebrand,
maar fit, kwiek en sterk.


Rustte zelfs God niet van Zijn werk,
stelde Hij niet momenten in van rust?
Zijn wij meer of sterker soms dan Hem,
of zijn we ons van onze beperkingen bewust?


Wees ijverig;
dien de Heer met vreugde,
maar ga niet aan Hem voorbij.
Vergeet niet wat Hij je heeft gegeven;
draag zorg voor jezelf en die je toebehoren.
Geniet;
neem eens een dagje vrij.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 23 oktober 2011

Week 43 - Ik ben altijd bij je

'En zie, Ik ben met u, al de dagen tot de voleinding van de wereld.
Amen.'


Mattheüs 28:20

Als kind van God gaan we geen enkele dag van ons leven, alleen door dit leven.
De Here Jezus heeft het ons beloofd dat Hij met ons zal zijn, iedere dag, tot het einde van de wereld daar is.
Wat een geweldige belofte geeft Hij ons voordat Hij teruggaat naar Zijn Vader.
En zie, Ik ben met je al de dagen!
Wat er ook gebeurt, waar we ook door heen gaan, hoe moeilijk of verdrietig ook; Hij is altijd bij ons, iedere dag van ons leven.

Ons gevoel kan ons vertellen dat Hij niet bij ons is, maar dat wil niet zeggen dat Hij er niet is.
Gevoelens kunnen bedriegelijk zijn en misleiden.
Gods woord is waarheid en Zijn waarheid moeten we aannemen.
Onze zonden kunnen een blokkade vormen tussen God en ons.
'Maar als wij echter onze zonden belijden, dan is God zo getrouw om ons te vergeven.'
(1 Johannes 1:9)
En zo is de weg tussen God en ons weer open.

Wat een geweldige belofte, wat een geweldig woord voor de komende week, maar eigenlijk voor de rest van ons leven.
Met deze belofte van de Here Jezus mogen we verder leven, iedere dag.


Als vanzelf gaan dan ook mijn gedachten naar Psalm 139. (vers 1-5)
'Heer, U doorgrond me, U kent me.
U ziet of ik nu zit of sta.
U verstaat mijn gedachten al van verre.
U slaat mij gade of ik nu rust of werk.
Wat ik ook doe; het is U vertrouwd.
Voor er een woord over mijn lippen komt.
weet U al, Heer, wat ik denk.
U bent om me heen,
U bent voor me en achter me,
en Uw hand ligt op mijn schouder.'


De woorden zijn me zo vertrouwd en zo dierbaar.
Hij ziet mij, en wat ik ook doe, Hij is er bij; Zijn hand rust op mijn schouder.
En zachtjes klinkt ook in mijn binnenste: 'Ik laat jullie immers niet als wezen achter.'

(Johannes 14:18)

Ja, Hij is met mij, al de dagen van mijn leven tot aan de voleinding van de wereld.


Ik ben met je
al de dagen van je leven.
Waar je weg ook henen gaat,
wat er ook gebeurt;
je bent nooit alleen.
Ik ben bij je,
Ik zal je niet begeven.


Ik ben bij je, geloof Mij,
vertrouw op Mijn Woord.
Je bent Mij zo dierbaar,
zo kostbaar.
Al laten anderen je in de steek,
Ik zal je niet verlaten,
Ik zorg voor wat Mij toebehoort.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 16 oktober 2011

Week 42 - Geven of onthouden

God onthoudt ons datgene wat we begeren om ons te kunnen geven wat we nodig hebben.
©Max Lucado

Een citaat of een enkele zin ergens uit is niet altijd even handig, want het kan een totaal verkeerd beeld opleveren van wat de schrijver/schrijfster voor ogen heeft.
Dat geldt niet alleen voor Bijbelteksten maar ook voor andere dingen.
Ik ken het boek (Je bent geliefd) waar dit citaat uitkomt niet, dus ik weet ook de context niet waarin het geschreven is, maar zoals het er nu staat, zou dat betekenen dat alles wat we begeren niet zullen ontvangen van God, omdat Hij ons alleen datgene wil geven wat we nodig hebben.
Het enige wat ik van dit boekje weet, is dat het geschreven is aan de hand van  1 Korinthe 13 en als ik vanuit dit hoofdstuk uit de Bijbel naar deze zin kijk, dan verandert er wel wat.


Want, laten we eerlijk zijn, we geven onze kinderen (als we die hebben) ook niet alles waar zij naar verlangen, hoe graag zij het ook willen hebben.
En wijzelf kregen ongetwijfeld ook niet alles van onze ouders waar we om vroegen en dan niet alleen omdat er misschien geen geld voor was, maar ook omdat het gewoon niet goed voor ons was.
Als ouders heb je het beste met je kinderen voor en daarom geef je ze niet alles waar ze om vragen, want als ouders weten we dat sommige dingen gewoon niet goed voor ze ziijn.
Als ouders kijk je verder vooruit, probeer je het in het geheel te zien, de gevolgen, misschien zelfs gebaseerd op eigen ervaringen etc. en daar vanuit geef je, of onthoudt je je kinderen, wat zij graag willen.
Zelf zien ze dat niet zo, ervaren ze dat niet zo.
In hun gedachten, die voortkomen uit hun verlangen om hetgeen ze willen, zullen ze pas echt gelukkig zijn als zij ontvangen wat zij ‘begeren’.
‘Rot papa, rot mama, zie je wel, ze houden niet van me; als zij van me hielden dan kreeg ik dat wel.’
Maar juist omdat we van onze kinderen houden, onthouden we hen soms bepaalde dingen.
Misschien herken je dit wel: ‘mam, ik heb echt nieuwe kleren nodig, ik heb helemaal niets meer om aan te trekken’ en de grond ligt bezaaid met kleding.
‘Mam, ik heb barstende honger. ‘
‘Neem maar een boterham, schat.’
‘Nee, daar heb ik geen zin in, mag ik chips?’


En zo is het ook met God.
God geeft ons ook niet alles waar we om vragen, simpelweg omdat niet alles goed voor ons is, omdat we niet alles nodig hebben.
Soms onthoudt God ons dingen juist omdat Hij van ons houdt.
Nee, net als onze kinderen er soms niets van begrijpen, begrijpen wij het ook niet altijd.
Maar God overziet het geheel; Hij overziet het hele plaatje en Hij weet wat we op zo’n moment echt nodig hebben en dat wil Hij ons geven.
Soms zien we dat achteraf hoe goed het was dat we op een bepaald momnet niet kregen waar we God om vroegen, soms ook niet.
Maar van één ding kunnen we zeker zijn: God heeft het beste met ons voor.


'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE.
Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.'


Jeremia 29:11


God heeft het beste
met Zijn kinderen voor;
hoop en toekomst
is wat Hij
hen wil geven.


Als Hij ons echter
iets onthoudt, dan is dat,
omdat Hij weet
wat het beste is
voor hun leven.


Laat daarom
Zijn woorden en gedachten
met ons leven raken verweven;
want Zijn gedachten zijn ver
boven die van ons verheven.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 9 oktober 2011

Week 41 - Rijk, en toch arm; arm, en toch rijk

Je kunt rijk zijn en alles kunnen kopen wat er op de wereld maar te koop is en tegelijkertijd arm.
Je kunt arm zijn, bijna geen brood op de plank en vol zorgen hoe je rond moet komen en tegelijkertijd rijk.
Arm is hij, die al zijn tijd en aandacht richt op het vergroten of vermeerderen van zijn geld en goederen.
Rijk is hij, die tijd en aandacht heeft voor zijn medemens en bouwt aan relaties.
Hij, die arm is, maar zich omringt weet door mensen die van hem houden is rijker dan hij, die rijk is en zich afvraagt of degenen die rondom hem staan nu van hem houden of van zijn geld.
Arm is hij, die zich schatten verzameld op aarde; hij zal altijd het risico lopen dat er iets gestolen wordt of iets mee gebeurt; en geen van zijn schatten zal hij met zich mee kunnen nemen als zijn einde is gekomen.
Rijk is hij, die zich schatten verzameld in de hemel, niets of niemand kan het daar aantasten of ontvreemden.
 
Arm en toch rijk, rijk en toch arm.
Het is allemaal makkelijk gezegd, maar soms zijn er bepaalde omstandigheden voor nodig om het werkelijk ook zo te beseffen.
En soms moeten we gewoon leren om op Hem te vertrouwen in alle omstandigheden, ook als het financieel onzeker wordt of is.
Soms moeten we gewoon ontdekken wat echte rijkdom eigenlijk is.


>> Lucas 12:13-21
>> Mattheüs 6:19-21


Rijk,
en toch arm.
Arm,

en toch rijk.
Verzamelen,
schatten in de hemel
of schatten op de aarde.
Waar is mijn hart?
Wat heeft voor mij
de meeste waarde?Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita


zondag 2 oktober 2011

Week 40 - De juiste hartsgesteldheid

'De verkeerden van hart zijn voor de HEERE een gruwel, maar de oprechten van weg zijn Hem welgevallig.'

Spreuken 11:20


Toen ik het citaat las voor de komende week, schrok ik eigenlijk een beetje van wat er stond.
Ik begreep er helemaal niets van.


'Het juiste hart met de verkeerde geloofsbelijdenis is beter dan de juiste geloofsbelijdenis 
  met het verkeerde hart.'


Deze keer kon ik het echt helemaal niet volgen, dus ik ben op zoek gegaan op internet of er ook maar iets over geschreven was, want in mijn ogen klopte hier helemaal niets van en kon ik er dus ook helemaal niets mee.
Na enig speurwerk vond ik het volgende citaat van Max Lucado, waarvan ik vermoed dat dit citaat een vertaling moet zijn.


‘The right heart with the wrong ritual is better than the wrong heart with the right ritual.’
Of te wel:
‘Het juiste hart met het verkeerde ritueel is beter dan het verkeerde hart met het goede ritueel.’


In mijn ogen is dus de vertaling van die zin helemaal niet goed.
Een ritueel is geen geloofsbelijdenis, maar een vaste handeling die iets symboliseert, of een gewoonte of gebruik volgens bepaalde voorschriften of iets in die richting.
Kijk, dan verandert de betekenis van zo’n citaat geheel en dan kan ik het ook volgen.
En dan zeg ik, ja, het juiste hart is belangrijker dan het juiste ritueel.
Want God ziet het hart aan; Hij kijkt naar de oprechtheid van ons hart; of ons hart Hem toebehoort.
Met rituelen moeten wij er ook voor waken, dat het ritueel niet belangrijker is/wordt dan wat of waarom we het doen.
’s Morgens Stille Tijd houden kan een goede vaste gewoonte zijn, maar als we het alleen maar doen omdat het moet of omdat het nu eenmaal zo hoort, dan is het niet meer onze ontmoeting met God die het belangrijkste is.


Sommige godsdiensten staan bol van rituelen die gedaan moeten woorden of waar men zich aan te houden heeft om …
Dat is niet waar het bij God om draait.
Bij Hem gaat het maar om één ding: Wat leeft erin je hart;  vanuit welke hartsgesteldheid doe je de dingen die je doet.


'Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.'

Spreuken 4:23Soms, Heer,
wil ik het allemaal
zo goed mogelijk doen.
Zo netjes mogelijk bidden,
met prachtige woorden;
of op het juiste moment
mijn handen omhoog
bij een lied.
En dan ineens
besef ik het weer;
het gaat U niet om
wat ik doe of zeg,
maar het is mijn hart
waarnaar U ziet.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita