zondag 18 september 2011

Week 38 - De liefde van God

'En hierin is Gods liefde ons geopenbaard:
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
opdat we door hem zouden leven.'


1 Johannes 4:9

God is liefde en Hij biedt ons Zijn liefde aan.
Echte, onvoorwaardelijke liefde.
Geen wispelturige liefde; geen liefde die onderhevig is aan stemmingswisselingen, geen liefde die langzaam afneemt of afhankelijk is van allerlei dingen.
Geen liefde die eisen stelt of wilt dat je aan allerlei verwachtingen moet voldoen.
Gods liefde voor ons mensen is echt en puur, onvoorwaardelijk, diep en intens.
Een liefde die het goede met ons voor heeft.
Het grootste bewijs van Zijn liefde vinden we in Zijn geschenk aan ons: Zijn Zoon, Jezus Christus.
God houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn enige Zoon naar de aarde heeft gezonden opdat wij zouden leven.
De zondeval veroorzaakte een diepe en voor ons mensen een onoverbrugbare kloof tussen God en ons en niemand van ons kon die kloof overbruggen, alleen Iemand die zonder zonde was.
En zo zond God Zijn Zoon om de brug te worden tussen Hem en ons; zoveel houdt Hij van ons!

Aan het kruis op Golgotha nam Jezus al onze zonden op Zich; daar droeg Hij de straf die wij hadden verdiend.
Daar stierf Hij voor onze zonden en ongerechtigheden; Hij werd opgewekt uit de dood en ging terug naar Zijn Vader in de hemel, waar Hij voor een ieder die in Hem gelooft een plaats aan het bereiden is.


Verlang je naar echte, onvoorwaardelijke liefde?
Ga dan naar het kruis waar Jezus stierf voor al je zonden.
Leg daar alles neer wat tussen jou en God instaat en ontvang een nieuw leven.
Een leven in liefde.Wat zou Hij nog meer kunnen doen?
Wat zou Hij je nog meer kunnen bieden?
Hoe zou Hij je nog meer kunnen tonen,
de liefde die Hij heeft voor jou?


Wat zou Hij nog meer kunnen zeggen?
Wat zou Hij je nog meer kunnen geven?
Hoe zou Hij je nog meer kunnen laten zien,
hoeveel Hij van je houdt?


Hij gaf 
wat Hem het dierbaarst
en kostbaarst was;
Hij gaf Zijn Zoon.
In Jezus is al Zijn liefde zichtbaar,
In en door Hem voert Zijn liefde
de boventoon.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten