zondag 7 augustus 2011

Week 32 - Gods blijdschap over jou

‘… Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou …’


Wat een heerlijk woord!
De Groot Nieuws Bijbel zegt het zo: Hij zal over je juichen van blijdschap!
Als we gehoorzaam zijn aan Hem, aan Zijn woord, zal Hij vol blijdschap zijn; Zich over jou verheugen.
We hoeven niet te leven onder de blik van een toornende God, of van een God die fronsend naar op ons neerziet.
Als we Hem toebehoren, dicht bij en met Hem leven, ontzag voor Hem hebben en gehoorzaam zijn naar Zijn geboden, dan is blijdschap het gevolg.
Dan is er niet alleen blijdschap in ons hart, maar ook Gods hart is dan vervuld met blijdschap, over ons.
Ja, zelfs zo, dat Hij juicht van vreugde!


Laat mijn dagen zo zijn, Vader,
dat U juicht van vreugde
over mij.
Laat mij zo dicht bij
en met U leven,
dat Uw blik vol vreugde zij.
Laat mij gehoorzaam zijn
aan Uw geboden,
opdat Uw hart verheugd is
en blij.
Laat zo mijn dagen zijn, Vader,
dat U juicht van vreugde
over mij.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten