zondag 21 augustus 2011

Week 34 - Genade is kenmerkend voor jou

'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
… En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.'

Johannes 1:14,16

'Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.'
Filippenzen 2:5

Als ik het citaat van Max Lucado lees en de tekst uit Filippenzen, dan moet ik denken aan de gelijkenis uit MattheĆ¼s 19 (vers 21:35).
In deze gelijkenis gaat het over vergeven worden, maar niet zelf willen vergeven; over genade ontvangen, maar zelf geen genade willen betonen.
(En de gevolgen daarvan)
De dienstknecht in het verhaal was zoveel kwijtgescholden, maar zelf weigerde hij een ander zijn schuld kwijt te schelden.
En dat, terwijl die ander hem veel minder schuldig was dan wat hij schuldig was aan de koning.
Het was duidelijk niet tot hem doorgedrongen wat de koning had gedaan.
Het lijkt erop dat hij, nog voor hij het paleis uit was, was vergeten wat er was gebeurd.
De diepte, de waarde, de grootte van wat de koning had gedaan, wilde hij schijnbaar niet zien, laat staan zelf uitdragen.

En wij?
Beseffen wij wat God ons in Zijn genade heeft kwijtgescholden?
Zien wij de reikwijdte ervan, de diepte, de ongelooflijkheid?


Genade is een kenmerk van God, een karakteristieke eigenschap.
Zijn genade is zichtbaar geworden in het volbrachte werk van de Here Jezus.
De Here Jezus was vol van genade; de volheid van God woonde in Hem en Zijn leven hier op aarde weerspiegelde dat alles.

Paulus schrijft: ‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.’
Jezus was vol van genade; laten wij daarom ook Zijn genade laten zien in ons leven en genade betonen.Doe mij, Heer,
de diepte,
de reikwijdte
en de immense
betekenis
van Uw genade,
beseffen
en nooit
vergeten.


Laat mij
genadig zijn
zoals U mij
genadig was.


Opdat Uw liefde
door mij heen
zal spreken
en toont
Uw genadig
Vaderhart.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten