zondag 28 augustus 2011

Week 35 - Liefdevol en vriendelijk, ook voor jezelf

'Maar de mensen kwamen erachter en volgden Hem;
Hij ontving hen vriendelijk,
sprak hun over het koninkrijk van God
en maakte gezond wie genezing nodig had.'

Lucas 9:11(WB Vert.)

'Het paasfeest was ophanden.
Jezus wist dat zijn uur gekomen was:
nu zou Hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan.
Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste.'

Johannes 13:1(WB vert.)

Er zijn maar twee Bijbelvertalingen die het woord vriendelijk gebruiken bij Jezus;
de NBV en de WB vert., verder wordt het woord vriendelijkheid niet in één adem genoemd met de Here Jezus.
Toch geloof ik dat we kunnen zeggen dat de Here Jezus vriendelijk was voor een ieder die Hij ontmoette en ontmoet.
Als ik de evangeliën lees, dan was Hij er voor iedereen die Zijn hulp nodig had.
Hij nam de tijd voor mensen, sprak met hen, genas hen van hun ziekten en kwalen, luisterde naar hun verhalen.
Niemand wees Hij af.
Hij at met tollenaars en dronk water geput door een Samaritaanse vrouw.
Hij raakte melaatsen aan en nam de tijd om naar een Romeinse officier te luisteren.
Hij bemoedigde mensen en werd niet boos toen een bloedende vrouw Hem aanraakte om genezen te worden.
Hij gaf duizenden te eten en werd met innerlijke ontferming bewogen toen Hij een grote schare mensen zag.
Getuigen deze dingen niet van Zijn vriendelijkheid?
Hij beoordeelde niemand op wie zij waren, noch op wat zij hadden gedaan.
Noch op hun fouten, noch op hun tekortkomingen.
Hij was vriendelijk voor iedereen en reikte een ieder de hand tot vergeving en tot genezing.
Zijn liefde voor mensen ging hand in hand met vriendelijkheid.
Hij was vriendelijk voor ieder mens die Hij ontmoette, dus ook voor jou en mij.
Hij was vol liefde voor een ieder die bij Hem kwam, dus ook voor jou en mij.
Hij kent ons als niemand anders.
Al onze zwakheden, al onze geheimen.
Al onze zonden en ongerechtigheden, al onze tekortkomingen.
En nog zijn Zijn ogen vol liefde als Hij naar ons kijkt en is Zijn stem vriendelijk als Hij tot ons spreekt.

Waarom zijn we dan soms zo hard voor ons zelf?
Waarom zijn we dan ook niet wat vriendelijker, liefdevoller, vergevingsgezinder voor ons zelf?

    
                    
In genade neemt Hij ons aan;
liefdevol vergeeft Hij,
wat wij hebben gedaan,
Hij werpt onze zonden
in de diepten der zee,
waarom lopen wij
er dan soms nog mee?
            

-0-0-0-

Heer,
U vergaf mij al mijn zonden,
reinigde mij,
waste mijn leven schoon.
U ontving mij vol liefde,
met een vriendelijk woord,
noemde mij Uw dochter,
Uw zoon.En toch, lieve Heer,
hoe vaak klaag ik
mijzelf weer niet aan?
Kan ik mijzelf
zo moeilijk vergeven?
Terwijl U,
voor al mijn zonden
en ongerechtigheden,
Uw leven heeft gegeven.

In liefde ziet U mij aan,
terwijl ik over mijzelf,
soms hard en liefdeloos,
een oordeel vel.
Vergeef mij, Heer,
en breng ook
op dit terrein van mijn leven
genezing en herstel.Gods rijke zegen

en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten