zondag 23 oktober 2011

Week 43 - Ik ben altijd bij je

'En zie, Ik ben met u, al de dagen tot de voleinding van de wereld.
Amen.'


Mattheüs 28:20

Als kind van God gaan we geen enkele dag van ons leven, alleen door dit leven.
De Here Jezus heeft het ons beloofd dat Hij met ons zal zijn, iedere dag, tot het einde van de wereld daar is.
Wat een geweldige belofte geeft Hij ons voordat Hij teruggaat naar Zijn Vader.
En zie, Ik ben met je al de dagen!
Wat er ook gebeurt, waar we ook door heen gaan, hoe moeilijk of verdrietig ook; Hij is altijd bij ons, iedere dag van ons leven.

Ons gevoel kan ons vertellen dat Hij niet bij ons is, maar dat wil niet zeggen dat Hij er niet is.
Gevoelens kunnen bedriegelijk zijn en misleiden.
Gods woord is waarheid en Zijn waarheid moeten we aannemen.
Onze zonden kunnen een blokkade vormen tussen God en ons.
'Maar als wij echter onze zonden belijden, dan is God zo getrouw om ons te vergeven.'
(1 Johannes 1:9)
En zo is de weg tussen God en ons weer open.

Wat een geweldige belofte, wat een geweldig woord voor de komende week, maar eigenlijk voor de rest van ons leven.
Met deze belofte van de Here Jezus mogen we verder leven, iedere dag.


Als vanzelf gaan dan ook mijn gedachten naar Psalm 139. (vers 1-5)
'Heer, U doorgrond me, U kent me.
U ziet of ik nu zit of sta.
U verstaat mijn gedachten al van verre.
U slaat mij gade of ik nu rust of werk.
Wat ik ook doe; het is U vertrouwd.
Voor er een woord over mijn lippen komt.
weet U al, Heer, wat ik denk.
U bent om me heen,
U bent voor me en achter me,
en Uw hand ligt op mijn schouder.'


De woorden zijn me zo vertrouwd en zo dierbaar.
Hij ziet mij, en wat ik ook doe, Hij is er bij; Zijn hand rust op mijn schouder.
En zachtjes klinkt ook in mijn binnenste: 'Ik laat jullie immers niet als wezen achter.'

(Johannes 14:18)

Ja, Hij is met mij, al de dagen van mijn leven tot aan de voleinding van de wereld.


Ik ben met je
al de dagen van je leven.
Waar je weg ook henen gaat,
wat er ook gebeurt;
je bent nooit alleen.
Ik ben bij je,
Ik zal je niet begeven.


Ik ben bij je, geloof Mij,
vertrouw op Mijn Woord.
Je bent Mij zo dierbaar,
zo kostbaar.
Al laten anderen je in de steek,
Ik zal je niet verlaten,
Ik zorg voor wat Mij toebehoort.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten