zondag 2 oktober 2011

Week 40 - De juiste hartsgesteldheid

'De verkeerden van hart zijn voor de HEERE een gruwel, maar de oprechten van weg zijn Hem welgevallig.'

Spreuken 11:20


Toen ik het citaat las voor de komende week, schrok ik eigenlijk een beetje van wat er stond.
Ik begreep er helemaal niets van.


'Het juiste hart met de verkeerde geloofsbelijdenis is beter dan de juiste geloofsbelijdenis 
  met het verkeerde hart.'


Deze keer kon ik het echt helemaal niet volgen, dus ik ben op zoek gegaan op internet of er ook maar iets over geschreven was, want in mijn ogen klopte hier helemaal niets van en kon ik er dus ook helemaal niets mee.
Na enig speurwerk vond ik het volgende citaat van Max Lucado, waarvan ik vermoed dat dit citaat een vertaling moet zijn.


‘The right heart with the wrong ritual is better than the wrong heart with the right ritual.’
Of te wel:
‘Het juiste hart met het verkeerde ritueel is beter dan het verkeerde hart met het goede ritueel.’


In mijn ogen is dus de vertaling van die zin helemaal niet goed.
Een ritueel is geen geloofsbelijdenis, maar een vaste handeling die iets symboliseert, of een gewoonte of gebruik volgens bepaalde voorschriften of iets in die richting.
Kijk, dan verandert de betekenis van zo’n citaat geheel en dan kan ik het ook volgen.
En dan zeg ik, ja, het juiste hart is belangrijker dan het juiste ritueel.
Want God ziet het hart aan; Hij kijkt naar de oprechtheid van ons hart; of ons hart Hem toebehoort.
Met rituelen moeten wij er ook voor waken, dat het ritueel niet belangrijker is/wordt dan wat of waarom we het doen.
’s Morgens Stille Tijd houden kan een goede vaste gewoonte zijn, maar als we het alleen maar doen omdat het moet of omdat het nu eenmaal zo hoort, dan is het niet meer onze ontmoeting met God die het belangrijkste is.


Sommige godsdiensten staan bol van rituelen die gedaan moeten woorden of waar men zich aan te houden heeft om …
Dat is niet waar het bij God om draait.
Bij Hem gaat het maar om één ding: Wat leeft erin je hart;  vanuit welke hartsgesteldheid doe je de dingen die je doet.


'Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.'

Spreuken 4:23Soms, Heer,
wil ik het allemaal
zo goed mogelijk doen.
Zo netjes mogelijk bidden,
met prachtige woorden;
of op het juiste moment
mijn handen omhoog
bij een lied.
En dan ineens
besef ik het weer;
het gaat U niet om
wat ik doe of zeg,
maar het is mijn hart
waarnaar U ziet.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten