zondag 19 juni 2011

Week 7 - Gebed om echte liefde

Jezus liefde voor ons mensen was en is echt en diep.
Zijn of worden zoals Jezus betekent treuren met hen die verdrietig zijn, blij zijn voor hen die gelukkig zijn, voorspoed hebben.
Is ons hart bewogen om het leed, het verdriet van de ander?
Zijn wij oprecht blij als de ander voorspoed heeft of succes?
Onze menselijke natuur is vaak niet zo medelevend en neigt eerder naar jaloezie.
En mee huilen om het verdriet van de ander, daar hebben we vaak geen tijd meer voor of we zijn te druk bezig met onze eigen zorgen en problemen.
Maar Jezus kan en wil dat in ons leven veranderen.
Onder de leiding van Zijn Geest kunnen we veranderen en op Hem gaan lijken.
We kunnen leren van Hem, van Zijn bewogenheid, van Zijn liefde voor ons, voor jou en mij persoonlijk.


'Toen Hij, Jezus, de scharen zag,
werd Hij met ontferming over hen bewogen.'


MattheĆ¼s 9:36


Vul mijn hart,
Heer Jezus,
met Uw Heilige Geest;
stort met Uw Geest
Uw liefde uit in mijn hart.
Laat Uw bewogenheid
deel zijn (worden) 
van mijn leven
zodat ik in alle oprechtheid
deel in de ander zijn vreugde,
maar ook zijn smart.


Laat mijn hart zich verblijden
met de vreugde van de ander,
laat ook mijn tranen maar komen
als de ander huilt van pijn of verdriet.
Laat mij niet bang
om oprechte gevoelens te tonen,
want ook U schaamde Zich
voor Uw bewogenheid
voor ons mensen niet.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten