dinsdag 28 juni 2011

Week 13 - Samen terugkijken

We zijn geschapen, gemaakt door Gods hand.
Van alles heeft Hij in ons gelegd en Hij weeft als het ware ons leven tot ons einde is gekomen en in die tijd zijn wij verantwoordelijk voor wat Hij ons heeft gegeven om voor te zorgen.
In Mattheüs 25:14-30 staat de gelijkenis van de talenten.
In deze gelijkenis gaat de heer op reis, maar voor hij weggaat, geeft hij aan iedere dienaar een aantal goudstukken.
De één krijgt er vijfduizend, de ander tweeduizend en de laatste duizend.
De eerste twee dienaars gaan er mee aan de slag en hetgeen dat de heer hen had toevertrouwd werd verdubbeld.
De laatste dienaar had een gat gegraven en het geld in de grond gestopt.
Als de heer terugkomt wordt aan een ieder van hen rekenschap gevraagd van wat zij met de gaven gedaan hadden en worden daarnaar beloond.
Zo zal het ook zijn als de Here Jezus terugkomt.
Dan zal Hij ons rekenschap vragen van wat wij hebben gemaakt van ons leven, wat we gedaan hebben met hetgeen Hij ons heeft gegeven, heeft toevertrouwd.
Alles wat wij bezitten of het nu onze tijd is of ons geld, ons huis of onze zaak, wat dan ook, het zijn niet onze eigendommen, maar we hebben ze uit Gods hand ontvangen om er zorg voor te dragen en wel zodanig dat ons leven vrucht draagt.
In het verborgene,
in de schoot van mijn moeder,
begon U met weven.
U gaat daar mee door
tot ik gekomen ben
aan het einde van mijn leven.
Dan kijken we samen terug
op wat ik heb gedaan
met wat U mij hebt gegeven.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten