zondag 19 juni 2011

Week 6 - Christus in mij

'Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Mijn huidige aardse bestaan leid ik in geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zijn leven voor mij heeft gegeven.'


Galaten 2:20

…, maar Christus leeft in mij.
Met dat ik Jezus in mijn leven heb toegelaten, Hem de leiding van mijn leven heb gegeven, betekent dat, dat niet meer mijn wil voorop staat, maar wat Zijn wil is.
Niet meer wat de wereld zegt, maar wat Jezus zegt.
Niet mijn kracht, maar Zijn kracht.
Dan gaat het erom dat Hij gezien wordt in mij, in mijn levenswandel.
Sterven aan jezelf.
Hij moet wassen en ik minder worden.
Maar zo simpel als het geschreven wordt, is het in de realiteit vaak niet.
Dat neemt echter niet weg dat we er ons wel naar moeten uitstrekken, iedere dag opnieuw; en als we vallen, staan we met Zijn hulp weer op.
Als we dagelijks Zijn nabijheid zoeken, dagelijks met Hem wandelen, dan zal dat merkbaar, zichtbaar worden in ons leven.
Hoe meer we Hem zoeken, hoe meer we met Hem vinden; hoe meer we Hem vinden, hoe meer Hij de leiding krijgt over ons leven; hoe meer Hij de leiding krijgt over ons leven, hoe meer Hij zichtbaar wordt in mij.
En als Hij zichtbaar wordt in mij, dan wordt gezien: Christus leeft in mij.
Heer,
spreek Uw woord
door mij heen.
Zet mijn voeten
in Uw spoor.
Laat het ritme van mijn hart
- in mij - door mij – met mij – in mij – door mij – met mij …
kloppen voor U alleen.


Heer,
U bent mijn kracht,
U schenkt nieuwe moed.
Ontsteek Uw vuur,
vul mij geheel.
-  branden – vlammen – reinigen – branden – vlammen – reinigen …
Ik buig mijn hoofd, het is goed.


Heer,
geef dat er steeds meer van U
zichtbaar wordt in mij;
dat Uw liefde gezien wordt
in de blik van mijn ogen.
In mijn leven:
niet meer ik
- dienen – geven – delen – dienen – geven – delen …
maar Christus leeft in mij.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten