woensdag 15 juni 2011

Week 1 - Leid mij

Jezus weerspiegelde de heerlijkheid van God.
Zijn hele leven hier op aarde liet Hij zien wie God was.
Liefdevol, genadig, rechtvaardig, trouw, ...
Hebreeën 1:2 zegt: 'De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen.'
Het is ook onze opdracht om Gods heerlijkheid te weerspiegelen.
Jezus zegt tegen een ieder van ons: 'Laat zo je licht schijnen voor de mensen, dat ze jou goede werken zullen zien en de Vader in de hemel zullen verheerlijken.' (Mattheüs 5:16)
Onze manier van leven laat zien aan wie wij toe behoren.
Wat wij doen of zeggen laat de bron zien van waaruit wij leven.
Welke boodschap geven wij af naar de wereld?


Leid mij door Uw Geest, o Heer;
laat alles wat ik doe
zijn tot Uw eer.
Dan weerspiegel ik
Uw heerlijkheid
en wordt Uw Naam
geroemd
tot in alle eeuwigheid.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten