vrijdag 1 juli 2011

Week 17 - Schoongewassen

Christus heeft eens en voor al geleden voor onze zonden:
Hij die onschuldig was, heeft geleden ter wille van ons, de schuldigen,
om ons bij God te brengen.
Want door de ongehoorzaamheid van één mens
werden wij (alle mensen) zondaars,
maar ook worden wij (alle mensen)
dankzij de gehoorzaamheid van Eén
rechtvaardig.
Al waren onze zonden als scharlaken,
ze zullen wit worden als sneeuw;
al waren ze rood als karmozijn,
ze zullen worden als witte wol.
Zo worden wij,
die op vijandige voet met God stonden,
weer met Hem verzoend door de dood van Christus,
Zijn Zoon.


Naar: 1 Petrus 3:18; Jesaja 1:18; Romeinen 5:12


Jezus,
Zoon van God,
smetteloos lam;
U waste mij schoon
van al mijn zonden en schuld.
Jezus,
Zoon van God,
smetteloos Lam;
U bent mijn Verlosser,
U bent Degene
die al mijn zonden en schuld
op Zich nam.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten