donderdag 7 juli 2011

Week 24 - Het vuur van Uw Geest

'Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.'

MattheĆ¼s 3:11


De Heilige Geest is ons gegeven als een brandend vuur in ons.
Als we kijken naar jong gelovigen dan zien we dat ze vaak heel vurig zijn; misschien weten we het ook nog wel van onszelf.
Het vuur dat in ons brandde van verlangen om aan iedereen te vertellen wat er was gebeurd en hoe ons leven was veranderd.
Maar, na mate de tijd verstrijkt en er moeilijkheden en problemen op onze weg komen, of we het drukker krijg door school, werk, huwelijk, kinderen … en we nemen niet meer zoveel tijd als voorheen om met Hem door te brengen, zwak het brandende vuur langzaam af tot een klein vuurtje of misschien wel een smeulend hoopje.
Of misschien zijn we wel teleurgesteld in God, in mensen (wij gelovigen kunnen elkaar het verschrikkelijk moeilijk maken en elkaar teleurstellen); maakt het ons boos en opstandig of zelfs bitter.
Misschien is er zonde in ons leven binnengeslopen of vraagt God iets van ons waar we geen zin in hebben of helemaal (nog) niet willen.
En al dit soort dingen kunnen het vuur van de Heilige Geest langzaam in ons doven en daar zijn we zelf verantwoordelijk voor.
‘Dooft de Geest niet uit’ zegt Gods woord in 1 Thessalonicenzen 5:19.
Laten we er voor waken en de Here Jezus vragen om Zijn hulp om het vuur brandende te houden in ons, zodat we vonken zullen verspreiden die nieuwe vuren doen ontstaan.Heer Jezus,
help mij
het vuur van Uw Geest
brandende te houden,
zodat het mijn pad verlicht
en mij toont
de wegen
die ik mag gaan.


Heer Jezus,
laat het vuur van Uw Geest
uitgroeien tot laaiend vuur,
zodat mijn hart
voor U
in vuur en vlam
zal staan.


Heer Jezus,
laat het vuur van Uw Geest
zijn als een fonkelend vuur,
opdat een vonk
een nieuw vuur
zal doen ontbranden
en een nieuwe schepping
in Uw kracht
op zal staan.


Heer Jezus,
help mij
het vuur van Uw Geest
brandende te houden,
opdat ik nimmer
zonder de leiding
van Uw Geest
op weg zal gaan.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten