zondag 3 juli 2011

Week 20 - Geduld

De Bijbel zegt ons dat zoals de Here Jezus is heengegaan, Hij zo ook weer terugkomt.
Niemand echter, noch de Here Jezus Zelf, kent het tijdstip waarop dat zal zijn, alleen God de Vader.
Wel spoort de Here Jezus ons aan om waakzaam te zijn en te blijven, om te zien op de tekenen des tijd.

Als we kijken naar wat mensen elkaar aandoen, hoe we met elkaar omgaan, de onverdraagzaamheid, de liefdeloosheid, het egoïsme noem maar op, dan is het onbegrijpelijk dat God Zijn Zoon nog niet teruggezonden heeft naar deze aarde en voorgoed een einde maakt aan deze zondige en verloren wereld.
Sommige mensen lachen om de gedachte dat de Jezus terug zal komen, dat de mensheid geoordeeld zal worden; dat er een hel en een hemel is; velen geloven er niet meer in.
Toch, het feit dat het einde er nog steeds niet is, heeft niets met ons doen en laten te maken, maar alles met Gods geduld met deze wereld, met de mensen die er wonen.
God heeft nog steeds geduld, omdat Hij namelijk niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot inkeer komen en gered zullen worden. (2 Petrus 3:9)

God talmt niet, God heeft geduld, zo groot is Zijn liefde voor de mensheid.
Er is dus nog tijd om je hart aan de Here Jezus te geven, om Zijn geschenk van genade aan te nemen, om gered te worden voor de eeuwigheid.
Nog is er tijd om je leven aan Hem te geven.
Groot is Gods geduld,
oneindig groot Zijn liefde
voor elk mensenkind.
Nog heeft Hij geduld
met een wereld
verloren in schuld,
nog is het niet te laat;
Kom tot inkeer,
Hij wil immers niet dat er ook
maar iemand verloren gaat.
Nog is er tijd
om je leven te leggen
in de handen van Hem
die jou zo bemint.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten