zondag 24 juli 2011

Week 30 - Als was het voor Jezus

Als Jezus lid zou zijn van onze gemeente:

Zouden we dan de bidstonden gaan bezoeken?
Zouden we dan iedere zondag in de kerk zitten?
Zouden we dan meer geven?
Zouden we dan een taak op ons nemen?
Zouden we dan dienstbaarder zijn?
Zouden we dan een arm om iemand heen leggen?
Zouden we dan een ander troosten?
Zouden we dan een kaartje sturen of een telefoontje plegen?
Zouden we dan bij iemand op bezoek gaan?
Zouden we dan behulpzamer zijn?
Zouden we een ander gaan helpen?
Zouden we een boodschap voor een ander gaan doen of eten koken?
Zouden we dan een praatje maken?
Zouden we dan ons huis openstellen?
Zouden we …..


'Dan zal de Koning antwoorden:
Ik verzeker u: al wat u gedaan hebt voor een van Mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor Mij gedaan.'


Mattheüs 25:40   
(>> Mattheüs 25:31-46


Heer Jezus,
ik verlang naar een hart
vol liefde en bewogenheid.
Naar ogen die zien
en oren die horen.
Naar handen
die dienstbaar zijn
en voeten die Uw wegen gaan.


Heer Jezus,
leer mij daarom
gehoorzaam U te volgen,
Uw wil te doen,
in Uw voetsporen
te treden.


Laat mij zijn voor een ander
als was het voor U.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten