zaterdag 9 juli 2011

Week 26 - Bekeren = veranderen

Als wij tot geloof komen, tot bekering komen, dan betekent dat dat ons leven drastisch verandert.
Bekering is verandering; we zijn niet meer dezelfde mensen als voorheen.
Ja, uiterlijk blijven we dezelfde persoon, maar in denken is er iets verandert.

(Romeinen 12:1,2)
Zaten we eerst zelf op de troon van ons leven, dan hebben we die troon nu aan de Here Jezus gegeven.
Draaide eerst alles om onszelf, dan draait alles nu om Hem die ons heeft gered.
Onze levenswijze, wat we wel of niet doen, wordt niet meer worden bepaald door wat wij vinden of willen, maar wat God vindt, wat Zijn wil is.
Dit is een proces en zeker niet altijd even makkelijk.
Ook kan het gebeuren dat naar mate we langer christen zijn, verkeerde gewoonten, dingen of inzichten ons leven binnensluipen.
Soms gebeurt het gewoon, dat we, zonder het misschien echt door te hebben, langzaamaan meelopen in het gareel van de wereld.
Het is daarom goed om ons leven regelmatig onder de loep te nemen en net als David in Psalm 139 (vers 23, 24) naar God toe te gaan en Hem te vragen of Hij ons wil laten zien of we ons nog wel op de juiste weg bevinden.


Mijn God, doorgrond mij,
kijk in mijn hart,
onderzoek mij,
peil mijn gedachten.
Dreig ik van U af te dwalen,
breng mij dan terug op de weg naar U.


Bekeren
is berouw hebben,
tot inkeer komen,
je levenswijze veranderen.


Veranderen
is anders worden,
is een kentering,
is niet meer dezelfde zijn.


Heer Jezus,
als er nog dingen zijn
in mijn leven,
of misschien wel
opnieuw gekomen zijn,
die niet met Uw aanwezigheid
samen kunnen gaan,
dan bid ik
dat U mijn ogen opent
voor dat
wat tussen U en mij
is in komen te staan.


Dan kan ik U
mijn zonden belijden,
mij afkeren
van dat wat niet
in Uw nabijheid
kan bestaan,
Dan kan ik,
als vergeven mens,
opnieuw
samen met U,
aan Uw hand
verder gaan.


©Rita Klapwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten