zaterdag 9 juli 2011

Week 27 - Vervulde belofte

Met de zonde van Adam en Eva is de zonde de wereld binnengekomen en de relatie met God de Vader werd wreed verstoord.
Maar God beloofde dat Hij Zijn Zoon zou zenden om de relatie tussen Hem en ons te herstellen; zoveel hield Hij van ons mensen.
En Hij maakte Zijn belofte waar.
Ruim twee duizend jaar geleden kwam Jezus naar deze aarde en volvoerde Gods reddingsplan.
God had ons zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig zal leven. (Joh. 3:16)

God toonde ons Zijn liefde in het offer van Zijn Zoon.
Is je hart dorstig als droog land dat snakt naar water?
Schreeuwt je leven als een hert schreeuwt om water?
Kom en drink uit de Bron die  Jezus heet en die levend water geeft;  je zult nooit meer dorst hebben.
Geef je hart aan Jezus, neem Hem aan als je Heer en Heiland, als je Verlosser en Zaligmaker; neem Zijn geschenk van genade aan en stromen van dat levende water zullen uit jouw binnenste vloeien. (Johannes 7:37,38)Gods belofte werd in Jezus vervuld;
Hij droeg al onze zonden, al onze schuld.
Aan het kruis toonde God Zijn liefde,
in spijkers die de handen en voeten
van Zijn Zoon doorkliefden.


Kom en geloof,
geloof en belijd.
Belijd en ontvang,
ontvang en leef.
Leef en geef.


Drink, dorst nimmermeer,
kom bij de Bron, Jezus de Heer.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten