dinsdag 5 juli 2011

Week 22 - Jezus is Heer!

Er waren niet veel mensen op de Olijfberg toen Jezus terugging naar de hemel; alleen de discipelen waren erbij.
(Of de vrouwen, die ook altijd bij Jezus waren, erbij waren staat niet vermeld; wel dat zij vanaf dat moment met de discipelen in Jeruzalem in een bovenvertrek met hen in voortdurend in gebed bleven.)
Slechts een handje vol mannen waren dus maar getuige van Zijn hemelvaart.
Hoe anders zal dat zijn als Hij terugkomt!
Zoals Jezus naar de hemel gegaan is zal Hij ook terugkomen, met de wolken, maar er is één groot en wezenlijk verschil: als Hij terugkomt, zal IEDEREEN Hem zien.
Gods woord zegt ons, dat er velen zullen komen en zeggen dat zij de christus zijn, maar dat we hen niet moeten geloven, want als de Here Jezus terugkomt, zal er geen twijfel over bestaan dat Hij het is.
Dan zal niemand er meer onderuit kunnen; iedereen zal erkennen en belijden: Jezus is Heer!
Iedereen zal knielen en erkennen dat Hij God is.

'Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Handelingen 1:1

'Zie, Hij komt met de wolken!
Iedereen zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben,
en alle volken der aarde zullen om Hem treuren.
Amen.'

Openbaring 1:7

'En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.'

Marcus 13:26

'… voor Mij zal iedereen neerknielen,
allen zullen erkennen dat Ik God ben.'

Jesaja 45:23b


Slechts enkelen waren getuige
van de hemelvaart van de Heer;
maar de gehele wereld zal Hem zien
op het moment dat Hij wederkeert.
Dan zal elke knie zich voor Hem buigen
en elke mond zal het belijden:
Jezus is Heer!


Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten