donderdag 7 juli 2011

Week 23 - Vergeven

'Verdraag en vergeef elkaar,….
Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft.'


Kolossenzen 3:13

'Wees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.' 

 Efeze 4:32


Elkaar vergeven is nog steeds niet één van de makkelijkste dingen.
We weten dat God ons deze opdracht geeft in Zijn woord, maar om dat ook te doen valt lang niet altijd mee.
Vooral niet als we kijken naar wat ons soms niet wordt aangedaan.
Ik ben soms totaal verbijsterd als ik sommige dingen lees of hoor wat mensen elkaar aandoen; maar ook hoe mensen die ruzie hebben,  soms niet eens, of nauwelijks meer weten waar het om gaat.


God zegt: ‘Vergeef elkaar zoals Ik je vergeven hebt.’
Niet alleen in bepaalde gevallen, maar iedere keer weer.
Vaak blijft alleen het voorste gedeelte van dit woord in ons hoofd hangen: ‘Vergeef elkaar’, en dringt de rest van het vers niet tot ons door.
Toch zegt Gods woord: ‘…zoals de Heer je vergeven hebt; zoals God je in Christus vergeven hebt.’
Dan wordt de nadruk verschoven van de ander naar jezelf.
Ja, we doen elkaar soms erg veel pijn en verdriet, kwetsen elkaar, bewust of onbewust, maar hoe groot is onze schuld niet naar God toe?

Het nummer ‘Mercy’ van de CD van Laura Woodley heeft mij tot diep nadenken gebracht over dit woord.
Op een gegeven moment klinkt in dit lied: '... because ...  I’ve been forgiven of more than I could ever be angry for; instead of judgement I choose mercy.'
'... omdat ...  God heeft mij meer vergeven dan dat ik ooit ergens boos over kan zijn; in plaats van veroordeling kies ik voor genade.'


En daar ligt de sleutel: Genade.
Genade in plaats van veroordeling.


God schenkt ons genade, wat doen wij?Alles heeft Hij mij vergeven;
al mijn zonden heeft Hij bedekt.
Genade heeft Hij geschonken,
mij tot leven gewekt.


Al wat Hij mij in dit woord nu vraagt,
is ook de ander te vergeven
zoals Hij mij vergeven heeft.
Genade te schenken;
laten zien wie in mij leeft.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten